Pensioenen

Veel mensen gaan ervan uit dat hun pensioen goed is geregeld. Ze zijn er dan ook niet mee bezig, tot het (bijna) zover is.

We hebben in Nederland een systeem, waarbij vanaf 67 jarige leeftijd een basispensioen wordt uitgekeerd door de overheid: De AOW. Sinds een aantal jaar wordt de AOW leeftijd aangepast aan de stijging van de gemiddelde verwachte resterende levensverwachting op 65 jarige leeftijd.
In veel gevallen wordt het basispensioen aangevuld door een pensioen dat is opgebouwd bij een of meerdere werkgevers. Tevens bestaat de mogelijkheid om zelf pensioen op te bouwen door middel van lijfrente verzekeringen of banksparen.

Veel Nederlanders gaan ervan uit dat het pensioeninkomen 70% van het laatstverdiende inkomen bedraagt. In de meeste gevallen wordt die 70% niet gehaald. Redenen hiervoor kunnen zijn:
•    Er is een aantal jaar geen pensioen opgebouwd.
•    De pensioenopbouw is niet gebaseerd op het laatst verdiende inkomen, maar op het inkomen wat in het verleden is verdiend.
•    Een minder goede pensioenregeling.
•    U bent zelfstandige, waardoor u zelf voor uw pensioen moet zorgen.

Schaart Financieel Advies kan voor u inzichtelijk maken hoe uw pensioen eruit ziet. Daarnaast kan voor u bekeken worden wat dit betekent voor uw totale financiële situatie als u met pensioen gaat.

Daar waar nodig, kunnen oplossingen worden geboden.

Klik hier voor meer informatie of een afspraak.

bgborder.png