Hypotheek

Het kopen van een eigen woning is voor veel mensen een droom. Maar is tevens ook vaak de grootste financiële beslissing in hun leven. Een hypotheek heeft namelijk grote financiële gevolgen voor nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk, om goed beslagen ten ijs te komen.

Bij een hypotheekadvies wordt gekeken naar uw financiële situatie, uw wensen, mogelijkheden en uw kennis en ervaring met financiële producten. Hierbij wordt het volgende voor u inzichtelijk gemaakt:

•    Wat de hoogte is van een voor u verantwoorde hypotheek.
•    Welke hypotheekvormen er zijn.
•    Welke rentevarianten er zijn.
•    Wat de risico’s zijn bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en pensionering.
•    Wat de fiscale consequenties zijn.

Nadat bovengenoemde punten met u zijn besproken, kunt u zich met een gerust hart oriënteren op de woningmarkt.

Zodra u een woning heeft gevonden, kan het financiële plaatje verder worden ingevuld. Nu kan worden bekeken welke financiële instelling(en) de beste rente, voorwaarden en producten heeft. Zodra hier duidelijkheid over is, worden de betreffende offerte(s) aangevraagd en wordt u begeleid in het verdere traject.

Schaart Financieel Advies werkt samen met nagenoeg elke financiële instelling die in Nederland actief is en is niet gebonden aan een financiële instelling. Hierdoor kan een onafhankelijk advies worden geven.

Als u eenmaal eigenaar bent van een woning, is het belangrijk om met enige regelmaat te bekijken of uw hypotheek nog aansluit bij uw situatie. Zaken waar onder andere naar gekeken kan worden zijn:
•    Kunt u een lagere rente krijgen?
•    Voldoet de gekozen aflossingsvorm nog aan uw wensen?
•    Is uw hypotheek nog betaalbaar, indien u arbeidsongeschikt of werkloos raakt?
•    Kunnen uw nabestaanden blijven wonen als u overlijdt?
•    Kunt u de hypotheek nog betalen als u met pensioen gaat?
•    Kunt u geld bijlenen voor een verbouwing van de woning?

Klik hier voor meer informatie of een afspraak.

NVHP logo planner

bgborder.png